خود درمانی و مصرف خود سرانه دارو معضل این روزهای جامعه پزشکی

مصرف دارو از مهم ترین ارکان درمان بیماری ها است ولی مصرف غیر منطقی دارو علاوه بر درمان نشدن بیماری ،باعث ایجاد عوارض نیز می شود .

ادامه مطلب

view:47 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش