خودکشی عجیب دختری نوجوان در یک پاساژ | فیلم

خودکشی عجیب دختری نوجوان در یک پاساژ فیلم خودکشی عجیب دختری نوجوان در یک پاساژ را مشاهده نمایید که صندلی را آورده و روی آن می رود و از آنجا خودش را به پایین پرت می کند. این اتفاق در یکی از پاساژهای ترکی ه اتفاق افتاده است.

ادامه مطلب

view:226 منبع: تی نیوز - 1 سال پیش