خودنمایی وحدت امت اسلامی در زادروزمیلاد منجی عالم بشریت گزارش

به یمن میلاد با سعادت سفیر وحدت ومهربانی و حضرت امام جعفر صادق(ع) مردم غرق در جشن وسروروشادمانی شدند.

ادامه مطلب

view:103 منبع: واحد مرکزی خبر - 1 سال پیش