خودم را فرزند انقلاب ایران می دانم آی کپ می تواند نقش جدی برای مقابله با تروریسم بازی کند

رئیس گروه تحقیقاتی دهلی گفت: آی کپ این توانایی را دارد که در بخش های مختلف برای مقابله با تروریسم و افراطی گری کمک کند.

ادامه مطلب

view:47 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش