خودرو در بازار کم شد قیمت ۲۰۶ مدل ۹۷

تسنیم نوشت:در بازار خرید و فروش خودروهای وارداتی، عرضه محدود عاملی شده تا مشتریان دست از خرید برداشته و منتظر تعیین تکلیف بازار خودروهای وارداتی شوند.

ادامه مطلب

view:50 منبع: خبر انلاین - 9 ماه پیش