خودروهای صفر برای تخفیف 20 درصدی طرح ترافیک، معاینه فنی برتر بگیرند

عضو شورای شهر تهران گفت: خودروهای صفر برای اینکه بتوانند از تخفیف 20 درصدی ورود به محدوده طرح ترافیک برخوردار شوند، معاینه فنی برتر اخذ کنند.

ادامه مطلب

view:46 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش