خودروهای برقی جایگزین خودروهای دیزلی در دانشگاه فردوسی مشهد می‌شود

دانشجو

ادامه مطلب

view:49 منبع: خبرپو - 3 ماه پیش