خودروهای برقی جایگزین خودروهای دیزلی در دانشگاه فردوسی مشهد می‌شود

دانشجو

ادامه مطلب

view:58 منبع: خبرپو - 5 ماه پیش