خودروهایی که در 2016 تولیدشان متوقف شد عکس

استون مارتین نیز باید به دنبال به روز کردن خودروهایش می‌گشت. اما از طرفی مدیریت منابع باعث شد تا نسلی از خودروهای خوب این خودروسازی از رده خارج شوند.به همین دلیل DB11 جای خودروهای از رده خارج را گرفت.

ادامه مطلب

view:132 منبع: جنوب نیوز - 1 سال پیش