خواهان انعقاد قرارداد مستقیم هستیم

جمعی از کارکنان شرکتی مخابرات شوشتر از نماینده مردم این شهر در مجلس خواستند که پیگیر مطالبات آنها باشد.

ادامه مطلب

view:8 منبع: ایلنا - 4 ماه پیش