خواننده قبل از انقلاب سکوت 40 ساله خود را شکست

عباس قادری در نخستین مصاحبه خود پس از انقلاب گفت: چهل سال در ایران ماندم تا بتوانم از وزارت ارشاد مجوز بگیرم و فعالیت کنم.

ادامه مطلب

view:1 منبع: پارس - 1 هفته پیش