خواننده افغانی راز قتل همسر ایرانی‌اش را فاش کرد

سه روز قبل مأموران پلیس پاکدشت هنگام عبور از خیابان به مرد ٣٣ ساله‌ای مشکوک شدند. در بازرسی بدنی از مرد افغان ٤٠٥ گرم حشیش کشف و او به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت شد.

ادامه مطلب

view:16 منبع: آفتاب - 4 ماه پیش