خوانش کودکان نيشابوري با يک فنجان کتاب

خبرگزاري آريا- آخرين خوانش کودکان نيشابوري با يک فنجان کتاب در فصل تابستان با حضور گسترده کودکان و نوجوانان در کتابخانه عمومي نظيري جنب بوستان ايثارگران نيشابور برگزار شد.

ادامه مطلب

view:51 منبع: آریا - 2 سال پیش