خوابی چهل ساله که تعبیری ندارد فیلم

سران کشورهای غربی از جمله آمریکایی ها سالهاست در تلاشند تا نظام ایران را سرنگون کنند که هیچگاه موفق به رسیدن اهدافشان نشده اند.

ادامه مطلب

view:47 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش