خط و نشان نیکی هیلی برای دنیا درمورد برجام

سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت در صورتی که کشورها با دولت ترامپ علیه ایران همکاری نکنند واشنگتن از برجام خواهد شد.

ادامه مطلب

view:59 منبع: تابناک - 10 ماه پیش