خطیب نمازجمعه تهران: از حاج قاسم سلیمانی تشکر می کنم نامه گرمی به به حسن روحانی نوشته است این در انسجام ملت خیلی مؤثر است، دشمن می‌ترسد و می‌گوید که کشور یک کاسه است

خطیب نماز جمعه این هفته تهران از نامه سرلشکر سلیمانی به رئیس‌جمهور تقدیر کرد.

ادامه مطلب

view:30 منبع: نامه نیوز - 4 ماه پیش