خطيب جمعه گرگان: اسلام مخالفتي با ثروت اندوزي ندارد

خبرگزاري آريا - گرگان - ايرنا - امام جمعه موقت گرگان گفت: ثروت اندوزي در اسلام منع نشده و نبايد در مسير توليد ثروت براي مسلمانان مشکل تراشي کرد.

ادامه مطلب

view:19 منبع: آریا - 4 ماه پیش