خطرساز بودن سیم های چراغ برق در پارک فیلم

شهروندخبرنگار ما با گلایه از محافظ نداشتن سیم برق پایه های چراغ در پارک پاکدشت،این فیلم را فرستاده است.

ادامه مطلب

view:28 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش