خشم طارمی از سیلی بارانی (عکس)

قم فردا: کری بین صادق بارانی و مهدی طارمی احتمالا به قبل از بازی پرسپولیس مقابل پیکان بازمی گشت.

ادامه مطلب

view:143 منبع: قم فردا - 1 سال پیش