خشم ترامپ از شکستِ طرح بیمه درمانی در سنا

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه، دمکرات ها و تعدادی از جمهوریخواهان را به دلیل شکست طرح بیمه درمانی جمهوریخواهان در سنا، نکوهش کرد.

ادامه مطلب

view:116 منبع: برترین ها - 1 سال پیش