خشمگین‌ترین کاربران «فیسبوک» اهل کدام کشور هستند؟

در سیاهه ده کشور خشمگین جهان در فیس بوک، نام سه کشور آسیایی و چهار کشور آمریکای جنوبی به چشم می‌خورد.

ادامه مطلب

view:26 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش