خسارت زلزله ناغان چهارمحال و بختیاری به شبکه‌های برق ترک‌خوردگی دیوارها و ریزش سنگ از کوه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: زلزله ناغان خسارت‌هایی به شبکه‌های برق و سبب ترک‌خوردگی دیوارها و ریزش سنگ از کوه شده است.

ادامه مطلب

view:60 منبع: تسنیم - 1 سال پیش