خسارات مالی تگرگ و رعد و برق در فرانسه فیلم

امروز مردم فرانسه شاهد بارش شدید برف و تگرگ بودند.

ادامه مطلب

view:15 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 ماه پیش