خسارات سیل در ایالت پنسیلوانیا فیلم

وقوع طوفان و بارش بی وقفه باران خسارات فراوانی به بخشی از ایالت پنسیلوانیا وارد کرده است.

ادامه مطلب

view:31 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش