خسارات سیل در ایالت پنسیلوانیا فیلم

وقوع طوفان و بارش بی وقفه باران خسارات فراوانی به بخشی از ایالت پنسیلوانیا وارد کرده است.

ادامه مطلب

view:22 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش