خرید یک دستگاه ماشین بیهوشی در قزوین

یک دستگاه ماشین بیهوشی برای مرکز آموزشی - درمانی کودکان قدس استان قزوین خریداری شد.

ادامه مطلب

view:25 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش