خرید گندم کشاورزان بوشهر 12 هزار تن کاهش یافت

مدیرکل غله استان بوشهر گفت: میزان گندم خریداری شده از کشاورزان این استان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته 12 هزار تن کاهش پیدا یافته است.

ادامه مطلب

view:6 منبع: جنوب نیوز - 5 ماه پیش