خرید واگن های مترو در وزارت کشور مطرح بوده است

نژادبهرام با بیان اینکه خرید واگن های مترو در وزارت کشور مطرح شده بود، گفت: خرید واگن های مترو تنها مربوط به بخشی از آ ن ها است و شامل همه واگن ها نمی شود. - ، زهرا نژادبهرام عضو شورای شهر تهران درباره خرید واگن های مترو از خارج اظهار کرد: در داخل کشور شرکت واگن سازی داریم، اما این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که آیا این شرکت می تواند تمام واگن های مورد نیاز را تأمین کند و یا با کیفیت مناسب آن را تحویل دهد. ... منبع خبر: فانوس نیوز دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:12 منبع: قطره - 4 ماه پیش