خرید الکترونیکی ایرانی ها در یک سال: 61 هزار میلیارد تومان

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: پارسال حجم خرید الکترونیکی ایرانیان به 61 هزار میلیارد تومان رسید.

ادامه مطلب

view:77 منبع: آفتاب - 1 سال پیش