خروج کشورها از برجام تبعات حقوقی برای آن ها ندارد برجام رژیمی سیاسی است نه حقوقی

ادامه مطلب

view:22 منبع: خانه ملت - 3 ماه پیش