خروج کشورها از برجام تبعات حقوقی برای آن ها ندارد برجام رژیمی سیاسی است نه حقوقی

ادامه مطلب

view:9 منبع: خانه ملت - 2 هفته پیش