خروج کشورها از برجام تبعات حقوقی برای آن ها ندارد برجام رژیمی سیاسی است نه حقوقی

ادامه مطلب

view:37 منبع: خانه ملت - 6 ماه پیش