خروج اضطراری از چهار‌راه‌های «چه‌کنم»

بررسی‌ها نشان می‌دهد شهرداری تهران برای تجهیز چراغ‌های راهنمایی و رانندگی به برق اضطراری هیچ بودجه‌ای در نظر نگرفته است

ادامه مطلب

view:32 منبع: 55 آنلاین - 4 ماه پیش