خروج اضطراری از چهار‌راه‌های «چه‌کنم»

بررسی‌ها نشان می‌دهد شهرداری تهران برای تجهیز چراغ‌های راهنمایی و رانندگی به برق اضطراری هیچ بودجه‌ای در نظر نگرفته است

ادامه مطلب

view:17 منبع: 55 آنلاین - 3 ماه پیش