خروج از برجام برای آمریکا هزینه سنگینی خواهد داشت

کارشناس مسائل آمریکا گفت: واشنگتن باید بداند خروجش از برجام هزینه‌دار خواهد بود.

ادامه مطلب

view:43 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش