خراسان جنوبی| اکثر تولیدکنندگان به سیستم بانکی بدهکارند

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: اکثر تولیدکنندگان به سیستم بانکی بدهکار هستند در حالیکه تقصیر این بدهی به گردن خود آنان نیست.

ادامه مطلب

view:30 منبع: تسنیم - 4 ماه پیش