خدمه ایرانی نفتکش سانچی عکس

تصاویر خدمه نفتکش ایرانی سانچی که ۶ روزپیش در آب های چین دربرخورد با کشتی دیگری ناپدید شدند.

ادامه مطلب

view:6 منبع: ویستا - 1 هفته پیش