خدمه ایرانی نفتکش سانچی عکس

تصاویر خدمه نفتکش ایرانی سانچی که ۶ روزپیش در آب های چین دربرخورد با کشتی دیگری ناپدید شدند.

ادامه مطلب

view:41 منبع: ویستا - 9 ماه پیش