خدمت رسانی به مردم، تنها راه پیروزی بر دشمن

امام جمعه اصفهان گفت: همه تهدید ها و دشمنی های معاندین به منظور ایجاد شکاف بین مردم و نظام صورت می گیرد بنابراین نباید خود آب به آسیاب دشمن بریزیم و با افزایش خدمت رسانی توطئه های دشمنان را خنثی کنیم.

ادامه مطلب

view:20 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش