خدمات رایگاه فیزیوتراپی در اصفهان

رئیس انجمن فیزیوتراپی اصفهان گفت: فردا به مناسبت روز ملی فیزیوتراپی، افراد می توانند رایگان خدمات فیزیوتراپی دریافت کنند.

ادامه مطلب

view:38 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش