خدمات دهی اتوبوسرانی مشهد به عزاداران عاشورای حسینی

مسؤول روابط عمومی سازمان اتوبوس‌رانی مشهد از فعالیت ناوگان اتوبوس‌رانی مشهد با اولویت خطوط منتهی به حرم مطهر در روز عاشورای حسینی خبر داد.

ادامه مطلب

view:60 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش