خدمات بسیج سازندگی در محرومیت‌ زدایی استان ایلام

رئیس بسیج سازندگی استان ایلام از برگزاری نشست خدمات بسیج سازندگی در محرومیت‌زدایی ایلام خبر داد.

ادامه مطلب

view:6 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش