خدماتی که حاشیه های پزشکی اخبار ۲۰:۳۰ به مردم ارائه داد فیلم

سید حسن قاضی‌زاده هاشمی از پخش نشدن حاشیه های پزشکی در برنامه های تلویزیون تشکر کرد.

ادامه مطلب

view:52 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش