خداوند چگونه سایه جنگ را از سر مؤمنان دور کرد؟ نقش بی‌نظیر امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

قم فردا: اسلام جنگ‌طلب نیست چنانکه در میدان جنگ هم امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام ابتدا حریف خود را به اسلام و ترک میدان دعوت کرد و با نپذیرفتن این دو پیشنهاد از او خواست پیاده شود و تن به تن پیکار کنند.

ادامه مطلب

view:68 منبع: قم فردا - 1 سال پیش