خبر معاون آخوندی درباره شکایت از اسنپ

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه برقراری سفرهای برون‌شهری فقط در حیطه خودروهای پلاک ع (عمومی) است، گفت: با شکایت حقوقی از اسنپ مقرر شد پیشنهاد سفرهای برون‌شهری از روی این اپلیکیشن برداشته شود.

ادامه مطلب

view:3498 منبع: 598 - 1 سال پیش