خبری خوشحال کننده برای زنان شاغل در آموزش و پرورش

فرحناز مینایی‌پور گفت: پرداخت حق مهدکودک به زنان شاغل در وزارت آموزش در هیات عمومی دیوان بررسی و مصوب شد، تا سازمان برنامه و بودجه مکلف شود اعتبار لازم را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد و این وزارتخانه…

ادامه مطلب

view:46 منبع: ویستا - 9 ماه پیش