خانم بازیگر هم برای تولد فرزندش به کانادا رفت عکس

تازه گی ها چهره های هنری برای تولد فرزندشان به خارج از کشور می روند تا فرزندانشان در کشور دیگری به دنیا بیایند و از این طریق به طور خودکار اقامت آن کشور را به دست آورند.

ادامه مطلب

view:71 منبع: پارس - 10 ماه پیش