خاموشی به چراغ های راهنمایی گرگان رسید

به دلیل افزایش مصرف برق و کاهش آب موجود در پشت سدها و عدم توان موجود برای چرخاندن توربین های تولید برق، خاموشی مقطعی در شهرهای گلستان اعمال می شود که این خاموشی به چراغ های راهنمایی و ترافیکی گرگان هم رسید. - شعار سال": با شروع فصل تابستان و به دلیل افزایش هفت درصد مصرف برق در گلستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، خاموشی مقطعی در شهرهای مختلف استان گلستان به ویژه گرگان اجرایی می شود. این خاموشی ها تا آنجا پیش ... منبع خبر: شعار سال دسته بندی خبر: اقتصادی

ادامه مطلب

view:20 منبع: قطره - 4 ماه پیش