خاطره جالب آبیدال از مسی در روزهای مبارزه با سرطان

اریک آبیدال یکی از ورزشکاران معروفی است که توانسته بیماری مهلک سرطان را شکست دهد.

ادامه مطلب

view:56 منبع: ورزش ۳ - 5 ماه پیش