خاطره‌ای‌ که جناب خان در برنامه خندوانه تعریف کرد

جناب خان به پیروی از مهمان برنامه، خاطره پنهانی خود را تعریف کرد که در این خاطره...

ادامه مطلب

view:15 منبع: پارس - 3 ماه پیش