خارجی‌ها عامل رویدادهای خونین افغانستان هستند

رهبر حزب اسلامی افغانستان می گوید که کشورهای خارجی هیچگاه در فکر خاتمه جنگ در افغانستان نیستند و ما باید این توقع را نداشته باشیم که آنها در تحکیم صلح و خاموش ساختن شعله های جنگ در افغانستان همکاری می کنند.

ادامه مطلب

view:82 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش