حکم متفاوت قاضی به سو استفاده گران از دختر ۱۳ ساله !

دختر ۱۳ ساله که بارها مورد آزار و اذیت دو پسر قرار گرفته است، با حضور در دادگاه کیفری استان تهران به شرح ارتباط تلخش و اغفال از سوی دو پسر جوان پرداخت دختر ۱۳ ساله که بارها مورد آزار و اذیت دو پسر قرار گرفته است، با حضور در دادگاه کیفری استان تهران به شرح ارتباط تلخش و اغفال از سوی دو پسر جوان پرداخت. او ترس از کشته شدن به دست خانواده اش را علت فرار چند روزه اش از خانه اعلام کرد و گفت: «وقتی آن روز دایی هایم مرا با پسر غریبه در پارک دیدند، از ترس جانم به خانه یکی از متهمان پناه بردم.» ۲۰ آبان ۹۵، دختری ۱۳ساله با مراجعه به یکی از کلانتری های پایتخت گفت: «پدر من اعتیاد دارد و سال ها پیش از مادرم جدا شده است. مدتی قبل در راه مدرسه با پسری ۱۸ ساله به نام امیر آشنا شدم. ما با هم دوست شدیم تا این که او به بهانه های مختلف مرا به خانه اش کشاند و بارها مورد آزار و اذیت قرار داد. او هر بار به هر دلیل مثل خرابی موتورش مرا مجبور می کرد به مادرم دروغ بگویم و پول بگیرم. او آزار و اذیت هایش را ادامه داد تا این که یک روز وقتی با هم در پارک بودیم، دایی هایم مرا از دور دیدند. ترسیدم اگر به خانه ...

ادامه مطلب

view:104 منبع: تی نیوز - 11 ماه پیش