حکم عجیب دادگاه خراسان جنوبی برای یک متهم فیلم

دادگاهی در خراسان جنوبی، برای یک متهم، حکم عجیب و متفاوتی صادر کرد.

ادامه مطلب

view:51 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش