حکم اعدام برای جوان افغانی به خاطر آزار شیطانی 3 دختر تهرانی

پسر افغان با کمین در جلوی مترو شهید باقری دختران و زنان را در فرصتی مناسب به داخل جوی آب می انداخت و پس از آزار و اذیت آنها اقدام به سرقت وسایل آنها می زد.

ادامه مطلب

view:38 منبع: تی نیوز - 3 ماه پیش