حکم اعدام "بابک زنجانی" تخفیف می خورد؟

دادستان کل کشور گفت: حکم اعدام بابک زنجانی در در دیوان عالی کشور نهایی و قطعی شده و بعید است که این حکم تخفیف یابد.

ادامه مطلب

view:164 منبع: شفاف نیوز - 1 سال پیش