حمله حسن عباسی به دولت روحانی: ناکارآمدی از دولت است نه نظام!

رییس مرکز دکترینال امنیت بدون مرز گفت: باید به این نکته توجه داشته باشیم که ناکارآمدی از دولت و نه نظام است.

ادامه مطلب

view:25 منبع: آفتاب - 9 ماه پیش